[Download] Sıfırdan İleri Düzey Oracle SQL Eğitimi


Oracle SQL Eğitimi Udemy İndir

Oracle SQL Eğitimi : Sayısız örneklerle desteklenmiş bu eğitimde

 • Veri Tanımlama Dili (DDL),
 • Veri İşleme Dili (DML),
 • Veri Kontrol Dili (DCL),
 • İşlem Kontrol (TCL) komutlarını öğrenerek SQL sorgularını yazabilir hale geleceksiniz.
  Kurs kimler için uygun ? Kursumuza SQL öğrenmek isteyen herkes katılabilmektedir.
 • Bilgi işlem personeli olmak isteyen,
 • Oracle SQL diliyle rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler,
 • Veritabanı işleyiş mantığını merak edenler,
 • Sql alanında uzmanlaşma hedefi olanlar,

What you’ll be taught

 • Oracle hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • SQL Developer üzerinde sorgu yazımı ve veritabanı mantığını kavrayacaksınız.
 • Oracle SQL eğitimini sıfırdan ileri seviye’ye kadar öğrenip veritabanı sorguları yazabileceksiniz.
 • Sistematik örneklerle desteklenmiş bu eğitimde kendinizi geliştirebileceksiniz.
 • Güncel örneklerden oluşan sorgularla sıkılmayacak ve zevkli bir eğitim macerasına atılacaksınız.
 • Kurs başlangıcı ve bitiminde artık Sql sorularını yanıtsız bırakmayacaksınız.

meniz gerekir.

Üstelik o kurslarda burada öğrenecekleriniz kadar da öğrenemezsiniz.

**

Bu derslerde, veritabanı uygulamaları ve programlama kapsamında, dilin sözdizimini (Syntax), yapısını ve özelliklerinin tamamını kapsayan PL / SQL veritabanı programlama dili hakkında A’dan Z’ye her şey…

Veritabanında depolanan program birimlerinin temel biçimini ve yapısını anlamanın yanında;

                 Saklı Yordamlar (Saved Process),

                 İşlevler (Operate),

                 Paket Programlar (Bundle),

                 Veritabanı Tetikleyicileri (DML Triggers, DDL Triggers)

                Şema Bazında Dinleme ve İz takibi (Schema Degree AUDIT Logs)

                Veritabanı Bazında (Database Degree) Dinleme ve İz takibi (Database Degree AUDIT Logs)

                …

               gibi pek çok konuda program oluşturup çalıştırabileceksiniz.

İlave olarak;

              Koşullu İfadeler (Circumstances – IF … CASE) yapıları,

              Döngüler (LOOPS),

              Diziler (ARRAYS, VARRAYS),

              TYPE ve RECORDS,

              Dinamik DDL İşlemleri (EXECUTE IMMEDIATE),

              İmleçler (CURSORS), Parametreli İmleçler (Parametric CURORS),

              Hazır İmleçler (%TYPE, %ROWTYPE,…)

gibi ileri düzey programlama teknikleri de örneklerle anlatılmıştır.

Tüm örnek programlarda; Oracle 12c DataBase sertifikasyon sınavları ile SQL ve PL/SQL sertifikasyon sınavlarında kullanılan demo tablolar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

**

PL/SQL programları içinden JAVA Class çalıştırma konusu da BONUS ders olarak eklenmiştir.

**

Yerli ve yabancı iş ilanlarında en çok PL/SQL Developer iş ilanları yayınlanmaktadır.

Kariyerinizi ileri düzeyde PL/SQL Developer olarak devam etmek istiyor musunuz?

Cevabınız “EVET” ise bu dersime üye olmalısınız…

**

Değerli arkadaşlarım,

 • Oracle Veritabanı Programlamayı Uzmanından Öğrenmek İsteyen Herkes Bu derse Katılabilir…
https://www.udemy.com/course/oracle-sql-egitimi/

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!